CONTACT

HADMEK - CNC
Przemysław Hadryś

Dalachów 195
46-325 Rudniki

phone. 601 132 275
phone. +48 34 359 38 25

mail: info@hadmek.pl